GÜNEYDOĞU ANADOLU YAĞLIK ZEYTİN ÇEŞİTLERİ

KİLİS YAĞLIK 

Kilis yağlık zeytini orijini Kilis’tir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde rastlanan yoğun üretimi yapılan bir çeşittir. Kullanım şekli yağlık olarak değerlendirilir. Kilis yağlık çeşidi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en mühim yağlık zeytin çeşididir. Yağlık olarak tercih edilir. Bunun yanı sıra sofralık olarak da değerlendirilir. Yağ oranı %30’dur. Kilis yağlık çeşidinin en önemli özelliği irili ufaklı meyve vermesidir. Meyve veriminin arttırılması için Edincik su, Ayvalık ve Memecik çeşitleri bahçeler arasına tozlaşma için dikilmesi tavsiye edilmektedir. Ağaç kuvvet oranı orta seviyededir. Dal yapısı sıktır. Kilis yağlık zeytininin meyve et oranı %82’dir. Çekirdek oranı %18’dir. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin zeytincilikte kalkınması için Kilis Yağlık çeşidine yatırım yapılması büyük önem arz etmektedir. Kilis Yağlık zeytin fidanı üretimine Torunoğlu Fidancılık olarak ilerleyen yıllarda başlayacağız. 

NİZİP YAĞLIK

Nizip yağlık orijini Gaziantep Nizip yöresidir. Gaziantep yöresinde rastlanan yağlık ve sofralık bir zeytin çeşididir. Gaziantep yöresinde yaygın yetiştiriciliği yapılmaktadır. Nizip yağlık zeytini kuraklığa iyi adapte olmuştur. Yağlık olarak değerlendirilen bir zeytin çeşidimizdir. Siyah olum zamanında sofralık olarak da değerlendirilebilir. Ağaç yapısı orta kuvvettedir. Dal yapısı sıktır. Meyve et oranı %83’tür. Çekirdek oranı %17’dir. Yağ oranı %22’nin üzerindedir. 

KAN ÇELEBİ

Kan çelebi zeytininin orijini Nizip’tir. Gaziantep yöresinde rastlanan bir zeytin türüdür. Kullanım alanı sofralıktır. Ağaç meyve tutma oranı yüksektir. Meyveleri yeşil sofralık olarak ve pembe olum döneminde hasat edilerek çizme zeytin şeklinde kullanılır. Ağaç yapısı orta kuvvettedir. Dal yoğunluğu sıktır. Meyve et oranı %89’dur. Meyve çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %18’in altındadır. 


HALHALLI ÇELEBİ

Halhallı çelebi zeytini orijini Nizip yöresidir. Gaziantep yöresinde rastlanan bir çeşittir. Kullanım şekli sofralıktır. Bu yörede sofralık olarak değerlendirilir. Ağaç yapısı kuvvetlidir. Dal yoğunluğu sıktır. Meyve et oranı %90’dır. Çekirdek oranı %10’dur. Yağ oranı %18-22’dir. 

HAMZA ÇELEBİ

Hamza çelebi orijini Nizip’tir. Gaziantep yöresinde yetiştirilen sofralık ve yağlık bir zeytin türüdür. Ağaç kuvvet oranı orta seviyededir. Dal yoğunluğu sıktır. Meyvesinde et oranı %85’tir. Çekirdek oranı %15’tir. Yağ oranı %18’in altındadır. 

YUVARLAK HALHALLI 

Yuvarlak halhallı zeytini orijini Nizip yöresidir. Gaziantep bölgesinde rastlanan sofralık bir çeşittir. Yöresel kıymetli bir zeytin çeşidimizdir. Ağaç kuvvet oranı orta seviyededir. Dal yoğunluğu sıktır. Meyvedeki et oranı %89’dur. Çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %18’den düşüktür. 

KALEMBEZİ

Kalembezi zeytin çeşidinin orijini Nizip’tir. Gaziantep yöresinde rastlanan bir çeşidimizdir. Kalembezi zeytini yağlık ve sofralık olarak kullanılır. Nizip ve Kilis yöresinde rastlanır. Yapısı Kilis yağlık çeşidine benzemektedir. Kalembezi boncuklu meyve tutumu mevcuttur. Yağlık olarak değerlendirilir. Bunun yanında sofralık olarak da değerlendirilmektedir. Ağaç yapısı orta kuvvettedir. Dal yoğunluğu orta seviyededir. Meyve et oranı %84’tür. Çekirdek oranı %16’dır. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

YAĞLIK ÇELEBİ

Yağlık çelebi zeytininin orijini Nizip yöresidir. Gaziantep bölgesinde rastlanan yağlık bir çeşittir. Gaziantep Nizip ilçesinde rastlanan bir yağlık zeytin çeşidimizdir. Yağlık çelebi zeytinin ağaç yapısı kuvvetli, dal yoğunluğu sıktır. Meyve et oranı %85’tir. Çekirdek oranı %15’tir. Yağ oranı %18-22 dir. 

YÜN ÇELEBİ

Yün çelebi zeytini orijini Nizip’tir. Güneydoğu Anadolu bölgemizde rastlanan bir zeytin çeşidimizdir. Yün çelebi zeytini sofralık bir çeşittir. Nizip yöresinde karşılaşılan bir zeytin türüdür. Ağaç kuvvet oranı zayıftır. Dal yapısı seyrektir. Meyve et oranı %83’tür. Çekirdek oranı %17’dir. Yağ oranı %18’den düşüktür. 

EĞRİBURUN (NİZİP)

Eğriburun zeytininin orijini Nizip yöresidir. Gaziantep bölgesinde karşılaşılan bir çeşidimizdir. Yer yer Doğu Akdeniz’de de rastlanan bir çeşittir. Şanlıurfa’da da rastlanmaktadır. Ağaç durumu orta kuvvette, dal yoğunluğu diktir. Sofralık bir çeşittir. Meyve et oranı %86’dır. Çekirdek oranı %14’tür. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

TESBİH ÇELEBİ

Tesbih Çelebi zeytinin orijini Nizip’tir. Tesbih çelebi zeytini Gaziantep yöresinde rastlanılan bir zeytin çeşididir. Yağlık olarak kullanılır. Tesbih çelebi zeytini yöresel bir çeşittir. Genelde yağlık olarak değerlendirilir. Ağaç kuvvet oranı orta seviyededir. Meyve et oranı %88’dir. Çekirdek oranı %12’dir. Yağ oranı %22’nin üzerindedir.