KARADENİZ BÖLGESİ ZEYTİN ÇEŞİTLERİ

Samsun Ufak Tuzlamalık Zeytin Çeşidi
Orijini Samsun’dur. Samsun civarında görülür. Kullanım alanı sofralıktır. Hem sofralık olmakla beraber yağ oranı da yüksektir. Çift yönlü değerlendirilmektedir. Hem sofralık hem yağlık olarak kullanılır. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %80’dir. Çekirdek oranı %20’dir. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Satı Zeytin Çeşidi 
Orijini Artvin’dir. Artvin yöresinde görülür. Kullanım alanı yağlık ve sofralıktır. Erkenci bir zeytin çeşidimizdir. Yağlık ve sofralık olarak öne çıkmaktadır. Ağaç kuvvet oranı orta seviyededir. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %89’dur. Çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %22’nin üstündedir.   

Butko Zeytin Çeşidi
Orijini Artvin’dir. Artvin yöresinde rastlanan bir çeşittir. Kullanım alanı yağlık ve sofralıktır. Çoruh vadisinde zeytinciliğe uygun alanlarda görülür. Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilir. Ağaç kuvvet oranı zayıftır. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %92’dir. Çekirdek oranı %8’dir. Yağ oranı %18-22’dir. 

Patos Zeytin Çeşidi 
Orijini Trabzon’dur. Trabzon bölgesinde rastlanır. Yağlık ve sofralık bir çeşittir. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %84’tür. Çekirdek oranı %16’dır. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Marantelli Zeytin Çeşidi
Orijini Trabzon’dur. Akçaabat ilçesi civarında rastlanır. Kullanım şekli sofralıktır. Ağaç kuvvet oranı orta, dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %89’dur. Çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %18’in altındadır. 

Otur Zeytin Çeşidi
Orijini Artvin’dir. Artvin civarında görülür. Kullanım şekli yağlık ve sofralıktır. Yağ oranı yüksektir. Yağlık ve sofralık olarak öne çıkar. Ağaç kuvvet oranı kuvvetlidir. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %89’dur. Çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Samsun Tuzlamalık Zeytin Çeşidi
Orijini Samsun’dur. Samsun bölgesinde rastlanır. Kullanım şekli sofralıktır. Ağaç kuvvet oranı orta düzeydedir. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %75’tir. Çekirdek oranı %25’tir. Yağ oranı %18’in altındadır. 

Samsun Yağlık Zeytin Çeşidi
Orijini Samsun’dur. Samsun yöresinde rastlanır. Siyah sofralık ve yağlık olarak değerlendirilir. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu ortadır. Zeytin meyve et oranı %87’dir. Çekirdek oranı %13’tür. Yağ oranı %18’den düşüktür. 

Samsun Salamuralık Zeytin Çeşidi
Orijini Samsun’dur. Samsun civarında rastlanır. Kullanım şekli sofralıktır. Genelde sofralık olarak değerlendirilen bir zeytin türüdür. Orta erkenci bir zeytin çeşididir. Ağaç kuvvet oranı zayıftır. Dal yoğunluğu ortadır. Zeytin meyve et oranı %87’dir. Çekirdek oranı %13’tür. Yağ oranı %18-22’dir. 

Sinop No:6 Zeytin Çeşidi
Orijini Sinop bölgesidir. Sinop yöresinde rastlanan bir çeşittir. Kullanım alanı yağlık ve sofralıktır. Ağaç kuvvet oranı kuvvetlidir. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %88’dir. Çekirdek oranı %12’dir. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Sinop No:5 Zeytin Çeşidi
Orijini Sinop yöresidir. Sinop ve çevresinde rastlanır. Kullanım alanı yağlık ve sofralıktır. Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilir. Ağaç kuvvet oranı kuvvetlidir. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %84’tür. Çekirdek oranı %16’dır. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Sinop No:4 Zeytin Çeşidi
Orijini Sinop’tur. Sinop yöresinde görülür. Yağlık ve sofralık bir zeytin çeşididir. Hem yağlık hem sofralık olarak kullanılır. Ağaç kuvvet oranı orta düzeyde, dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %88’dir. Çekirdek oranı %12’dir. Yağ oranı %18-22 orta seviyededir. 

Sinop No:2 Zeytin Çeşidi
Orijini Sinop’tur. Sinop civarında rastlanır. Kullanım alanı yağlık ve sofralıktır. Bu zeytin çeşidi Gemlik zeytinine benzerlik gösterir. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %87’dir. Çekirdek oranı %13’tür. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Sinop No:1 Zeytin Çeşidi 
Orijini Sinop’tur. Sinop civarında rastlanır. Yağlık ve sofralık bir zeytin çeşididir. Yağ oranı yüksektir. Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilir. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu ortadır. Zeytin meyve et oranı %85’tir. Çekirdek oranı %15’tir. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Trabzon Yağlık Zeytin Çeşidi
Orijini Trabzon’dur. Trabzon bölgesinde rastlanır. Yağlık bir çeşittir. Yağ oranı yüksek olduğundan yağlık olarak değerlendirilir. Ağaç kuvvet oranı kuvvetlidir. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %88’dir. Çekirdek oranı %12’dir. Yağ oranı %22’dir. 

Saçaklı Otur Zeytin Çeşidi
Orijini Artvin’dir. Kullanım şekli yağlık ve sofralıktır. Yetiştiği yöre Karadeniz Bölgesidir. Artvin bölgesindeki zeytinliklerde görülür. Ağaç yapısı kuvvetli, dal yoğunluğu orta düzeydedir. Zeytin meyve et oranı %89’dur. Çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %22’den yüksektir. 

Görvele Zeytin Çeşidi 
Orijini Artvin’dir. Artvin yöresinde rastlanır. Kullanım şekli yağlıktır. Küçük meyveli yağ içeriği yüksek bir zeytin çeşididir. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu ortadır. Zeytin meyve et oranı %85’tir. Çekirdek oranı %15’tir. Yağ oranı %22’nin üstündedir. 

Tuzlamalık Zeytin Çeşidi
Samsun kırmızı tuzlamalık olarak bilinir. Orijini Samsun’dur. Karadeniz yöresinde rastlanır. Kullanım alanı sofralık ve yağlıktır. İri meyveli yağ içeriği yüksek olan bir zeytin çeşidimizdir. Ağaç kuvvet oranı ortadır. Dal yoğunluğu sıktır. Zeytin meyve et oranı %89’dur. Çekirdek oranı %11’dir. Yağ oranı %22’nin üstündedir.